"Kancelaria Kredytów Bankowości Osobistej i  Korporacyjnej"

Pożyczki Unijne z Regionalnych Programów OperacyjnychMIŚ Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców z Mazowsza

Dzięki dotacji uzyskanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu , Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa uruchomiła nowy Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego pod nazwą MIŚ.

Celem funduszu jest zapewnienie środków finansowych w postaci niskooprocentowanych pożyczek, mikro i małym firmom, które z różnych powodów mają trudności w uzyskaniu kredytu w bankach.
Główne zalety Funduszu MIS to konkurencyjne warunki udzielania pożyczek poczynając od oprocentowania ( od 5,09 % w skali roku) po elastyczne formy zabezpieczeń oraz minimalne formalności (brak biznes planu), co w zdecydowany sposób skraca czas oczekiwania na wnioskowaną pożyczkę (do maks. 5 dni od złożenia wniosku pożyczkowego). Maksymalna kwota pożyczki to 240 000 zł, okres kredytowania do 5 lat z możliwością 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych.

Sprawdź czy się kwalifikujesz, wypełnij formularz zgłoszeniowy TUTAJ 

nowy formularz


SAMI SWOI - dla podlaskich przedsiębiorców

Dzięki dotacji uzyskanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013I Osi Priorytetowej Wzrost Innowacyjności i Wspieranie Przedsiebiorczości w Regionie, Działanie 1.3. Wsparcie Instutucji Otoczenia Biznesu, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa uruchomiła nowy Fundusz Pożyczkowy dla podlaskich przedsiębiorców pod nazwą SAMI SWOI.

 


Celem funduszu jest zapewnienie środków finansowych w postaci niskooprocentowanych pożyczek, mikro i małym firmom, które z różnych powodów mają trudności w uzyskaniu kredytu w bankach. 
Na ten rok przewidziane jest uruchomienie w formie pożyczek ok. 6 mln zł. Główne zalety Funduszu SAMI SWOI to konkurencyjne warunki udzielania pożyczek, poczynając od oprocentowania (od 5,6% w skali roku), po elastyczne formy zabezpieczeń oraz minimalne formalności (brak biznes planu), co w zdecydowany sposób skraca czas oczekiwania na wnioskowaną pożyczkę (do maks. 5 dni od złożenia wniosku pożyczkowego). Maksymalna kwota pożyczki to 240 000 zł, okres kredytowania do 5 lat z możliwością 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych.Zachodniopomorski Fundusz Pożyczkowy


Z przyjemnością informujemy, że w 18 sierpnia 2010 r. w ramach inicjatywy JEREMIE FDPA podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - Menadżerem Funduszu Powierniczego w woj. zachodniopomorskim -  umowę na pożyczkę globalną na wyodrębnienie nowego funduszu pożyczkowego wyłącznie dla zachodniopomorskich przedsiębiorców z sektora MŚP. 

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nową inicjatywą pozadotacyjnego wsparcia powstałą za sprawą Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). 

Inicjatywa jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie sektora MŚP dotyczące poprawy dostępu do funduszy na wsparcie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Unii Europejskiej, pomagając tym samym w przełamywaniu jednej z największych barier utrudniających dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki. Adresatami inicjatywy są rządy lub władze regionalne, natomiast głównymi i docelowymi odbiorcami przedsiębiorcy.

 


JANOSIK dla małopolskich przedsiębiorców


Dzięki dotacji uzyskanej w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa uruchomiła nowy Fundusz Pożyczkowy dla małopolskich przedsiębiorców pod nazwą JANOSIK.
 


Celem funduszu jest zapewnienie środków finansowych w postaci niskooprocentowanych pożyczek, mikro i małym firmom, które z różnych powodów mają trudności w uzyskaniu kredytu w bankach. 

Na ten rok przewidziane jest uruchomienie w formie pożyczek ok. 6 mln zł. Główne zalety Funduszu JANOSIK to konkurencyjne warunki udzielania pożyczek, poczynając od oprocentowania (od 6% w skali roku), po elastyczne formy zabezpieczeń oraz minimalne formalności (brak biznes planu), co w zdecydowany sposób skraca czas oczekiwania na wnioskowaną pożyczkę (do maks. 5 dni od złożenia wniosku pożyczkowego). Maksymalna kwota pożyczki to 250 000 zł, okres kredytowania do 5 lat z możliwością 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych.

 

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny specjalne warunki   kredytowe i specjalna obsługa indywidulana. W mailu do nas poinformuj że  posiadasz Kartę Dużej Rodziny.

 

Zakres usług

 

Dla kredytow mieszkaniowych specjalna oferta między innymi :

- OBSŁUGA GRATIS

- WYCENA GRATIS ( SPRAWDZ SZCEGÓŁY SKONTAKTUJ SIĘ ZAPRASZAMY)

 

 

 

Jesteśmy jedną z najlepszych w naszej branży firm pośredniczących w procesie pozyskania finansowania sprawdz nas :

- kredyty hipoteczne wszystkie możliwe dostępne opcje i produkty

- indywidulane warunki marżowe i specjalne warunki kredytowe w każdym miesiącu nowa oferta sprawdź

- kredyty dla firm i leasing jak również inne formy finansowania w ramch specjalnych programów wspieranych przez rząd i unię europejską

- wstępna analiza finansowa w ciągu 5 minut