"Kancelaria Kredytów Bankowości Osobistej i  Korporacyjnej"

Pożyczki dla przedsiębiorstw z UE

 
Celem pożyczek dotowanych z UE jest zapewnienie środków finansowych w postaci niskooprocentowanych pożyczek, mikro i małym firmom.
Program mikropożyczek ma na celu nie tylko zaspokojenie doraźnych potrzeb finansowych drobnych firm, ale w dużej mierze także aspekt edukacyjny, ponieważ kierowany jest między innymi do osób, które nie korzystały dotychczas z zewnętrznych źródeł finansowania.

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny specjalne warunki   kredytowe i specjalna obsługa indywidulana. W mailu do nas poinformuj że  posiadasz Kartę Dużej Rodziny.

 

Zakres usług

 

Dla kredytow mieszkaniowych specjalna oferta między innymi :

- OBSŁUGA GRATIS

- WYCENA GRATIS ( SPRAWDZ SZCEGÓŁY SKONTAKTUJ SIĘ ZAPRASZAMY)

 

 

 

Jesteśmy jedną z najlepszych w naszej branży firm pośredniczących w procesie pozyskania finansowania sprawdz nas :

- kredyty hipoteczne wszystkie możliwe dostępne opcje i produkty

- indywidulane warunki marżowe i specjalne warunki kredytowe w każdym miesiącu nowa oferta sprawdź

- kredyty dla firm i leasing jak również inne formy finansowania w ramch specjalnych programów wspieranych przez rząd i unię europejską

- wstępna analiza finansowa w ciągu 5 minut