"Kancelaria Kredytów Bankowości Osobistej i  Korporacyjnej"

PORĘCZENIA JEREMIE DLA MAZOWIECKICH PRZEDSIĘBIORCÓW
      Nasz partner Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa podpisała 25 czerwca br. umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na podstawie której będzie udzielać poręczeń portfelowych w ramach inicjatywy JEREMIE na spłatę udzielanych przez siebie pożyczek. Wartość umowy wynosi 10 mln zł. Dzięki niej darmowym poręczeniem zostaną objęte pożyczki o wartości  ok. 13,5 mln zł. Okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy. Będzie on realizowany na terenie województwa mazowieckiego. Zachęcamy do kontaktu z nami w sprawie poręczenia JEREMIE.

Rozważając decyzję o zaciągnięciu pożyczki trzeba pamiętać, że na jej koszt składają się nie tylko odsetki i prowizje, lecz także m.in. opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia, w tym w szczególności poręczenia. Decydując się na skorzystanie z oferty Fundacji przedsiębiorca odnosi  teraz podwójną korzyść. Po pierwsze oprocentowanie pożyczki jest daleko bardziej atrakcyjne, niż ma to miejsce w przypadku kredytów bankowych. Po drugie, dzięki umowie podpisanej przez Fundację z BGK,  spłata pożyczki jest objęta darmowym poręczeniem, co zdecydowanie ułatwia dostęp do finansowania zewnętrznego i czyni ten proces po prostu tańszym.

Na mocy umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pożyczki udzielane przez Fundację będą jeszcze bardziej dostępne, niż miało to miejsce dotychczas. Fundacja będzie bowiem udzielać poręczeń portfelowych na udzielone przez siebie pożyczki przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej. Ofertą tą będą objęte zobowiązania zaciągnięte przez mikro-, małe i średnie  przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego. Fundacja nie pobiera żadnych opłat ani prowizji z tytułu udzielenia poręczenia. Biorąc pod uwagę atrakcyjność oferty należy spodziewać się dużego zainteresowania. Może się więc okazać, że realizacja projektu zakończy się szybciej, niż to zakładano, wskutek wyczerpania dostępnych środków.

Maksymalna wysokość poręczenia dla podmiotów prowadzących działalność poniżej 24 miesięcy (tzw. start-upów) nie może przekraczać 80% wartości zobowiązania przy kwocie pożyczki do 250.000,00 zł włącznie,. W przypadku podmiotów funkcjonujących na rynku dłużej wartości te wynoszą odpowiednio 70% i  250.000,00 zł włącznie. Oferta Fundacji jest więc elastyczna. Dzięki niej możliwe jest zrealizowanie zarówno małych przedsięwzięć biznesowych, jak i inwestycji o dużej wartości. Preferencyjnie traktowane są nowe firmy. Dla tych podmiotów, nie posiadających przecież historii kredytowej, dostęp do kapitału jest szczególnie utrudniony. Oferta Fundacji wychodzi temu problemowi naprzeciw. Ponadto, podkreślić należy, że oprócz kapitału oferujemy wsparcie doradcze tak potrzebne na początku biznesowej przygody.

Poręczenie obejmuje okres spłaty pożyczki, wydłużony o dodatkowe 3 miesiące, jednak nie dłuższy niż 75 miesięcy. Korzystając z oferty Fundacji przedsiębiorca jest więc zabezpieczony przez cały okres spłaty pożyczki. Co ważne, w przypadku wydłużenia terminu spłaty Kredytu okres trwania Jednostkowego Poręczenia ulega automatycznemu przedłużeniu.

Pożyczki objęte omawianym, darmowym, poręczeniem muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. W szczególności chodzi tu o finansowanie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i technicznych. Jednak poręczeniem objęte zostanie także każde inne przedsięwzięcie gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. Pożyczka może być również przeznaczona na cele obrotowe. Fundacja kontynuuje tym samym swoje działania ukierunkowane na wspomaganie rozwoju sektora MŚP. Poręczenia portfelowe w ramach inicjatywy JEREMIE to kolejny instrument, który będzie wykorzystywany w zakresie wspierania przez Fundację rozwoju przedsiębiorczości.Okres spowolnienia gospodarczego to, paradoksalnie, dobry czas na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Koszt zakupu niezbędnych urządzeń, czy też wynajmu biura jest niższy. Także zatrudnianie pracowników wiąże się z niższymi kosztami. Dlatego nie warto podawać się  pesymistycznym ocenom rzeczywistości kreowanej na podstawie pojedynczych wskaźników makroekonomicznych, lecz śmiało realizować swoje pomysły. Potrzebne środki można uzyskać Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Dostęp do nich jest teraz jeszcze łatwiejszy – oprócz niskooprocentowanej pożyczki udzielanej za pośrednictwem prostych i przejrzystych przedsiębiorcy otrzymują teraz darmowe poręczenie jej spłaty. Tani kapitał plus darmowe poręczenie to mieszanka, która powoduje, że środki przeznaczone na omawiany projekt mogą się szybko wyczerpać.


Kontakt w sprawie poręczeń JEREMIE:

 tel. : 691 280 414 ,  660 450 259

e-mail: kancelaria@kkboik.pl

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny specjalne warunki   kredytowe i specjalna obsługa indywidulana. W mailu do nas poinformuj że  posiadasz Kartę Dużej Rodziny.

 

Zakres usług

 

Dla kredytow mieszkaniowych specjalna oferta między innymi :

- OBSŁUGA GRATIS

- WYCENA GRATIS ( SPRAWDZ SZCEGÓŁY SKONTAKTUJ SIĘ ZAPRASZAMY)

 

 

 

Jesteśmy jedną z najlepszych w naszej branży firm pośredniczących w procesie pozyskania finansowania sprawdz nas :

- kredyty hipoteczne wszystkie możliwe dostępne opcje i produkty

- indywidulane warunki marżowe i specjalne warunki kredytowe w każdym miesiącu nowa oferta sprawdź

- kredyty dla firm i leasing jak również inne formy finansowania w ramch specjalnych programów wspieranych przez rząd i unię europejską

- wstępna analiza finansowa w ciągu 5 minut