"Kancelaria Kredytów Bankowości Osobistej i  Korporacyjnej"

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  • przedmiotem finansowania może być: zakup środka trwałego; modernizacja lub zakup urządzeń, maszyn; budowa nowej linii technologicznej; budowa hali produkcyjnej itd.

 

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny specjalne warunki   kredytowe i specjalna obsługa indywidulana. W mailu do nas poinformuj że  posiadasz Kartę Dużej Rodziny.

 

Zakres usług

 

Dla kredytow mieszkaniowych specjalna oferta między innymi :

- OBSŁUGA GRATIS

- WYCENA GRATIS ( SPRAWDZ SZCEGÓŁY SKONTAKTUJ SIĘ ZAPRASZAMY)

 

 

 

Jesteśmy jedną z najlepszych w naszej branży firm pośredniczących w procesie pozyskania finansowania sprawdz nas :

- kredyty hipoteczne wszystkie możliwe dostępne opcje i produkty

- indywidulane warunki marżowe i specjalne warunki kredytowe w każdym miesiącu nowa oferta sprawdź

- kredyty dla firm i leasing jak również inne formy finansowania w ramch specjalnych programów wspieranych przez rząd i unię europejską

- wstępna analiza finansowa w ciągu 5 minut