Klienci Indywidualni

Kredyt Hipoteczny

  • ten rodzaj kredytu obrotowego przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa,
  • zazwyczaj banki udzielają tego kredytu na okres 12 miesięcy z możliwością jego przedłużenia na kolejny okres,
  • wysokość kredytu jest uzależniona od miesięcznych wpływów na rachunek oraz oceny majątkowo-finansowej firmy,
Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  • przedmiotem finansowania może być: zakup środka trwałego; modernizacja lub zakup urządzeń, maszyn; budowa nowej linii technologicznej; budowa hali produkcyjnej itd.

Kredyt dla małych i średnich firm. To idealne rozwiązanie na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. 

Kredyt obrotowy to taki rodzaj kredytu, który jest udzielany na określony cel związany z pokryciem bieżących wydatków takich jak: zaopatrzenie, sprzedaż, świadczenie usług, uregulowanie zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, wypłata wynagrodzeń, rozliczenia z kontrahentem.

Kredyt hipoteczny BIZNES jest to rodzaj długoterminowego kredytu, który jest udzielany nawet do 25 lat. Jego celem jest finansowanie inwestycji w nieruchomości lub pozyskanie środków na dowolny cel w podobnym produkcie jakim jest pożyczka hipoteczna. 

Celem takiego kredytu może być:

 

  • budowa budynku użytkowego wraz z gruntem, zakup lokalu na rynku pierwotnym lub wtórnym
  • remont, modernizacja, adaptacja, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa nieruchomości
  • spłata zadłużenia w innym banku przeznaczonego na powyższe cele

Pożyczki dla przedsiębiorstw z UE

Celem pożyczek dotowanych z UE jest zapewnienie środków finansowych w postaci niskooprocentowanych pożyczek, mikro i małym firmom.
Program mikropożyczek ma na celu nie tylko zaspokojenie doraźnych potrzeb finansowych drobnych firm, ale w dużej mierze także aspekt edukacyjny, ponieważ kierowany jest między innymi do osób, które nie korzystały dotychczas z zewnętrznych źródeł finansowania.

Dzięki dotacji uzyskanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu , Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa uruchomiła nowy Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego pod nazwą MIŚ.

Celem funduszu jest zapewnienie środków finansowych w postaci niskooprocentowanych pożyczek, mikro i małym firmom, które z różnych powodów mają trudności w uzyskaniu kredytu w bankach.
Główne zalety Funduszu MIS to konkurencyjne warunki udzielania pożyczek poczynając od oprocentowania ( od 5,09 % w skali roku) po elastyczne formy zabezpieczeń oraz minimalne formalności (brak biznes planu), co w zdecydowany sposób skraca czas oczekiwania na wnioskowaną pożyczkę (do maks. 5 dni od złożenia wniosku pożyczkowego). Maksymalna kwota pożyczki to 240 000 zł, okres kredytowania do 5 lat z możliwością 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych.

Sprawdź czy się kwalifikujesz, wypełnij formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Dzięki dotacji uzyskanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013I Osi Priorytetowej Wzrost Innowacyjności i Wspieranie Przedsiebiorczości w Regionie, Działanie 1.3. Wsparcie Instutucji Otoczenia Biznesu, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa uruchomiła nowy Fundusz Pożyczkowy dla podlaskich przedsiębiorców pod nazwą SAMI SWOI.

Celem funduszu jest zapewnienie środków finansowych w postaci niskooprocentowanych pożyczek, mikro i małym firmom, które z różnych powodów mają trudności w uzyskaniu kredytu w bankach.
Na ten rok przewidziane jest uruchomienie w formie pożyczek ok. 6 mln zł. Główne zalety Funduszu SAMI SWOI to konkurencyjne warunki udzielania pożyczek, poczynając od oprocentowania (od 5,6% w skali roku), po elastyczne formy zabezpieczeń oraz minimalne formalności (brak biznes planu), co w zdecydowany sposób skraca czas oczekiwania na wnioskowaną pożyczkę (do maks. 5 dni od złożenia wniosku pożyczkowego). Maksymalna kwota pożyczki to 240 000 zł, okres kredytowania do 5 lat z możliwością 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych.

Z przyjemnością informujemy, że w 18 sierpnia 2010 r. w ramach inicjatywy JEREMIE FDPA podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – Menadżerem Funduszu Powierniczego w woj. zachodniopomorskim –  umowę na pożyczkę globalną na wyodrębnienie nowego funduszu pożyczkowego wyłącznie dla zachodniopomorskich przedsiębiorców z sektora MŚP. 

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nową inicjatywą pozadotacyjnego wsparcia powstałą za sprawą Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). 

Inicjatywa jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie sektora MŚP dotyczące poprawy dostępu do funduszy na wsparcie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Unii Europejskiej, pomagając tym samym w przełamywaniu jednej z największych barier utrudniających dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki. Adresatami inicjatywy są rządy lub władze regionalne, natomiast głównymi i docelowymi odbiorcami przedsiębiorcy.

Dzięki dotacji uzyskanej w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa uruchomiła nowy Fundusz Pożyczkowy dla małopolskich przedsiębiorców pod nazwą JANOSIK.


Celem funduszu jest zapewnienie środków finansowych w postaci niskooprocentowanych pożyczek, mikro i małym firmom, które z różnych powodów mają trudności w uzyskaniu kredytu w bankach. 

Na ten rok przewidziane jest uruchomienie w formie pożyczek ok. 6 mln zł. Główne zalety Funduszu JANOSIK to konkurencyjne warunki udzielania pożyczek, poczynając od oprocentowania (od 6% w skali roku), po elastyczne formy zabezpieczeń oraz minimalne formalności (brak biznes planu), co w zdecydowany sposób skraca czas oczekiwania na wnioskowaną pożyczkę (do maks. 5 dni od złożenia wniosku pożyczkowego). Maksymalna kwota pożyczki to 250 000 zł, okres kredytowania do 5 lat z możliwością 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych.