"Kancelaria Kredytów Bankowości Osobistej i  Korporacyjnej"

OFERTY SPECJALNE

01.09.2015

MDM nowelizacja już można składać wnioski - więcej...

Najważniejsze zmiany ustawy :

Dołączenie rynku wtórnego (z niższym limitem cenowym: 0,9 wartości odtworzeniowej)

·         Większa pomoc dla rodzin wychowujących dwoje dzieci:

o   20% dofinansowania (zamiast 15%)

·         Jeszcze większa pomoc dla rodzin wychowujących troje dzieci:

o   Zwiększenie metrażu objętego dofinansowaniem do 65 m2 (było 50 m2),

o   Wzrost dofinansowania do 30% (zamiast obecnych 15%)

o   Zwolnienie z warunku „pierwszego mieszkania” oraz limitu wiekowego

·         dofinansowanie wkładu własnego do nabycia mieszkania, które powstało w wyniku przebudowy lub adaptacji, a nie tylko budowy

·         objęciem dofinansowaniem członków spółdzielni mieszkaniowej, którzy podpiszą z nią umowę na budowę mieszkania, i na tej podstawie wniosą wkład budowlany do spółdzielni w celu uzyskania prawa własności mieszkania (Obecne możlwie jest to jedynie dla gdy dla mieszkań ze SM powstających na zasadach umów deweloperskich oraz mieszkań budowane na rzecz członków spółdzielni, których budowa została już zakończona i rozliczona).

·         Szersza lista kredytobiorców:

o   Po zmianach kredytobiorców będą mogły wesprzeć dowolne osoby (nie tylko najbliższa rodzina) w celu zwiększenia zdolności kredytowej

·         Ograniczenie  wcześniejszej spłaty i nadpłaty:

o   jeśli kredytobiorca w okresie 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, spłaci całość lub część kredytu - w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie - będzie musiał zwrócić część dofinansowania wkładu własnego.

Napisz do specjalisty : s.czernicki@kkboik.pl

Wysokość dopłat

Lp.

Nazwa

Wartość dopłaty do m2

Maks. limit ceny m2

 

1

mazowieckie - Warszawa

5 989,38

6 588,32

 

2

mazowieckie - gminy sąsiadujące z Warszawą

4 213,45

4 634,80

 

3

mazowieckie - pozostałe gminy woj. mazowieckiego

3 511,21

3 862,33

 

4

dolnośląskie - Wrocław

4 710,00

5 181,00

 

5

dolnośląskie - gminy sąsiadujące z Wrocławiem

4 192,75

4 612,03

 

6

dolnośląskie - pozostałe gminy woj. dolnośląskiego

3 675,50

4 043,05

 

7

kujawsko-pomoskie - Bydgoszcz i Toruń

4 133,50

4 546,85

 

8

kujawsko-pomoskie - gminy sąsiadujące z Bydgoszczą i Toruniem

3 761,50

4 137,65

 

9

kujawsko-pomoskie - pozostałe gminy woj. kujawsko-pomorskiego

3 389,50

3 728,45

 

10

lubelskie - Lublin

4 200,76

4 620,83

 

 


Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny specjalne warunki   kredytowe i specjalna obsługa indywidulana. W mailu do nas poinformuj że  posiadasz Kartę Dużej Rodziny.

 

Zakres usług

 

Dla kredytow mieszkaniowych specjalna oferta między innymi :

- OBSŁUGA GRATIS

- WYCENA GRATIS ( SPRAWDZ SZCEGÓŁY SKONTAKTUJ SIĘ ZAPRASZAMY)

 

 

 

Jesteśmy jedną z najlepszych w naszej branży firm pośredniczących w procesie pozyskania finansowania sprawdz nas :

- kredyty hipoteczne wszystkie możliwe dostępne opcje i produkty

- indywidulane warunki marżowe i specjalne warunki kredytowe w każdym miesiącu nowa oferta sprawdź

- kredyty dla firm i leasing jak również inne formy finansowania w ramch specjalnych programów wspieranych przez rząd i unię europejską

- wstępna analiza finansowa w ciągu 5 minut

 

- nowe możliwości dopłaty po nowelizacji sprawdz !!!!